Stadsrekening 2016
PCPortal

Liquide middelen

liquide middelen

31-12-2016

31-12-2015

kas

107

126

banksaldi

4.357

26.748

Totaal

4.464

26.874

De daling van het banksaldo wordt met name veroorzaakt door opheffen/integratie van  bankrekeningen van de GEM Waalsprong van ruim € 23 miljoen.