Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Gemeenschappelijk orgaan/Economic Board te Arnhem

terug naar overzicht

Met de oprichting van de Gemeenschappelijk Orgaan (GO) in december 2015 is opnieuw vorm gegeven aan regionale samenwerking. Het GO is op te vatten als de meest lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling. De samenwerking tussen de 19 gemeenten is gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen. Het is een platform voor overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. Alle gemeenten dragen €1,50 per inwoner bij aan deze regionale samenwerking, waarvan €1,- direct naar de Stichting Economic Board gaat.

The Economic Board is in februari 2016 opgericht en telt 15 leden, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, ondernemingen en overheden in de regio. De Board ondersteunt projecten van partners en initieert eigen projecten in Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Het brede netwerk van de Board wordt ingezet om verbindingen te leggen en projecten verder te brengen.

Bij de totstandkoming van het GO is afgesproken om na één jaar te evalueren. In de eerste maanden van 2017 vindt deze evaluatie plaatst. De slagkracht van het GO is beperkt, enerzijds door geringe financiële middelen en anderzijds door de vorm die is gekozen, waarbij men voor ieder besluit terug moet naar de 19 gemeenteraden.