Stadsrekening 2016
PCPortal

x € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

5.374

5.374

0

5.078

0

296

 Totaal

          5.374

          5.374

                    -

          5.078

                    -

              296

-

De bedrijfsinvesteringen, benodigd om de bedrijfsvoering van de Gemeente goed te laten verlopen bestaan uit verschillende investeringen. In 2016 zijn bedrijfsbussen van  Stadsbeheer vervangen en een tractor met maaifaciliteiten. Daarnaast is een groot deel van de middelen besteed aan de herinrichting van de Stadswinkel en de inrichting van het restaurant en de Raadszaal. Ook diverse ICT investeringen in bedrijfs-software is in 2016 gedaan, evenals aanpassingen in het Triavium en beveiligingscamera's in Wijkcentrum Dukenburg. Ook de handshelds benodigd voor de toezichthouders op straat zijn vervangen en zijn er aanpassingen in de Wijkcentra gedaan.