Stadsrekening 2016
PCPortal

Actualiteiten en risico's

Vanuit het programma Veiligheid participeren wij in de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid. Deze partij draagt bij aan de fysieke veiligheid, door het voorbereiden en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen.
De wettelijke grondslag ten aanzien van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg. Ten aanzien van de ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen van een adequaat niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, maar de financiering een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.