Stadsrekening 2016
PCPortal

Recente raadstukken

toekomstvisie Waalkade
gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015-2 (Veldstraat 4)
vaststelling bestemmingsplan Nijmegen midden 2015 - 3 (AH voormalig Smitdraadterrein)
uitwerking kadernota risicomanagment; BBV-10 jaars termijn planexploitaties
Opheffing GR Bergerden
bekrachtiging geheimhouding stukken opheffing GR Bergerden
gedeeltelijk opheffen geheimhouding feitenrelaas Slachthuis
risicos van de grondexploitaties
gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld
onttrekking aan openbaar verkeer wandelpad Turennesingel
bekrachtiging geheimhouding feitenrelaas tijdslijn Slachthuis Hilckmann en bijbehorende raadsbrief
bekrachtiging geheimhouding herziene concept GREX Waalfront 2015
bestemminsplan Laauwik - 3 Partiële herziening
bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Binnenstad - 12 Stratemakerstoren Lange Baan
grex Waalsprong 2016
bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Binnenstad -11 Lindenberghaven
bestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015 - 1 Rozenbuurt
bekrachtiging geheimhouding Slachthuis
voortgangsrapportage Grote Projecten VGP 2016
bestemmingsplan Nijmegen West - 3 Schependomlaan 61-63
bekrachtiging geheimhouding Slachthuis
bekrachtiging geheimhouding nadere info GREX Waalsprong risicos gekoppeld uitvoering GREX ws
partiële opheffing geheimhouding documenten Slachthuis
bekrachtiging geheimhouding brief stand van zaken GR Bergerden
opheffen partiele geheimhouding raadsbrief D1515908492 en bijlagen slachthuis
bekrachtiging geheimhouding programma planning inkomsten en uitgaven GREX Waalsprong
bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg - 8 Skaeve Huse
risicos Voortgangsrapportage Grote Projecten VGP 2016
de Bastei
afronding hoofdstructuur wegen westflank Waalsprong