Stadsrekening 2016
PCPortal

De MGR Rijk van Nijmegen, module Werkbedrijf, is een belangrijke verbonden partij voor het programma Economie en Werk. Binnen het Werkbedrijf worden de gemeentelijke taken op het gebied van de Wsw en de aan re-integratie gerelateerde taken op grond van de Participatiewet uitgevoerd.