Stadsrekening 2016
PCPortal

Onder het programma Bestuur en Middelen valt de verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten. Wij zijn aandeelhouder van deze bank samen met andere overheden om een op onze taak toegesneden financiële instelling te kunnen waarborgen. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.