Stadsrekening 2016
PCPortal

Onze stad heeft belang bij een sterke regio, de regio heeft belang bij een sterke centrumstad. De werkelijkheid stopt nou eenmaal niet bij onze gemeentegrenzen. Het ‘daily urban system’ van onze inwoners, werknemers en bezoekers beslaat het Rijk van Nijmegen, de regio Arnhem Nijmegen of overstijgt zelfs de provincie- en landsgrenzen.
Afhankelijk van het onderwerp werken we op veel terreinen in regionaal en grensoverschrijdend verband samen. We zetten een zware koers in gericht op structurele samenwerking op regionale schaal, vanuit de veronderstelling dat op veel gemeentelijke taken bundeling van de krachten tot verbetering kan leiden. Een belangrijke voorwaarde voor de regionale én stedelijke ontwikkeling is een goede relatie met het Gelderse provinciebestuur en onze buren, zowel gemeenten als regio’s.
Met regionale samenwerking zorgen we voor efficiency- en agglomeratievoordelen, werven we externe middelen, verbeteren we de concurrentiekracht van de lokale en regionale economie, verbeteren we het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid en bereiken we draagvlak voor onze educatieve en sociaal-culturele voorzieningen. De inhoudelijke discussies over te bereiken maatschappelijke effecten behoren tot het beleidsdomein van de overige strategische thema’s en programma’s. Binnen het kader van dit thema voeren we de discussie over de meerwaarde van regionale samenwerking.