Stadsrekening 2016
PCPortal

Investeren in de binnenstad vereist samenwerking met belangrijke partners als het Huis voor de Binnenstad en andere private partijen in de stad, zoals investeerders, vastgoedeigenaren, Huis voor de Binnenstad, ondernemers en creatieven. 
Ook op provinciaal en landelijk niveau blijven we actief. We leveren op landelijk niveau een actieve bijdrage  als het gaat om de uitvoering van Retailagenda en Retaildeals. In de themagroep Vitale Binnensteden van de G32, waar Nijmegen de voorzittersrol heeft, agenderen we actuele thema’s in binnensteden zoals blurring en aanpak leegstand.  Ook de banden met provincie en Arnhem zijn in 2016 verder versterkt. Eind 2016 zijn het bestuursakkoord en de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Provincie Gelderland gepresenteerd. Binnen de investeringsagenda staan voor het icoon Bruisende binnenstad aan de rivier vier thema’s centraal:  het ontwikkelen van het Valkhofkwartier tot culturele hotspot,  de transformatie-aanpak binnenstad,  het versterken van de verbinding Nijmegen CS – binnenstad  en het ontwikkelen van Nijmegen CS, het verbeelden van het culturele historische verleden van Nijmegen als oudste stad.