Stadsrekening 2016
PCPortal

Inwoners, bedrijven, instellingen en inwoners maken de stad duurzaam. De grote inzet van honderden partners bij de duurzame agenda van Nijmegen is bijzonder. Partijen werken samen in het Power2Nijmegen netwerk, het Nijmeegs Energieconvenant, in 'Groen verbindt', in de coöperatie Windpark Nijmegen Betuwe en in vele andere verbanden.  Voor de jury van de European Green Capital Award was dit zeker één van de belangrijkste verworvenheden van de stad. De samenwerking tussen al deze grote en kleine partijen vormt een belangrijke basis om van 2018 een bijzonder jaar te maken van Nijmegen als duurzame hoofdstad van Europa.