Stadsrekening 2016
PCPortal

In dit thema werken we samen met een groot scala aan commerciële ontwikkelaars, bouwers, zorgpartijen, makelaars  en  woningcorporaties. Bij de ontwikkeling van het Waalfront nemen we risicodragend deel in het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW). Samen met bewoners en  woningbeheerders werken we ook aan een goed woonklimaat in de bestaande wijken en buurten.