Stadsrekening 2016
PCPortal

Een aantrekkelijke stad om te wonen die kan blijven groeien. Dat willen we mogelijk maken. Variatie in woonmilieus  in een ongedeelde stad voor iedereen. Dat betekent dat we een stevige ontwikkelopgave hebben. Wat de woningbouw betreft is daarbij de betaalbaarheid, met name in de huursector, een belangrijk speerpunt. Een aantrekkelijke woonstad heeft, naast goede en voldoende woningen, ook te maken met goede voorzieningen, een aantrekkelijke binnenstad, sport en cultuur, bereikbaarheid en cultuurhistorische elementen in het stadsbeeld.
De opgave bestaat uit de invulling van de woningbouwopgave, met prioriteit voor Waalfront en Waalsprong, het Stationsgebied en focus op betaalbaarheid en meer middeldure huurwoningen. We hebben meer woningen met zorg nodig om effecten van de vergrijzing en extramuralisering op te vangen. De hogere instroom van vergunninghouders zorgt voor een extra opgave.