Stadsrekening 2016
PCPortal

Een zorgzame stad realiseren we alleen samen met onze inwoners en met onze partners. Voor zelfregie is niet alleen ondersteuning nodig waarvoor wij verantwoordelijk zijn, maar ook de inzet van mensen uit onze stad, verzekerde zorg, wonen, een stabiele financiële positie, onderwijs en werk. Een zorgzame stad bouwen we dus samen met onze inwoners en partners zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars. In het afgelopen jaar, zeker met de start van de transformatie, zien we ook dat we al deze partners nodig hebben om de transformatie te laten slagen. In het kader van onze armoede- en schuldenaanpak hebben we te maken met een veelheid aan maatschappelijke partners. Het gaat bijvoorbeeld om de Voedselbank, Kledingbank, Stichting Leergeld, het Inter-lokaal, het Werkbedrijf, Humanitas, FIBON, bewindvoerders, particuliere fondsen, de Protestantse Diaconie en vele anderen.