Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegen wil een zorgzame stad zijn, met als motto: gewoon doen wat nodig is. In een zorgzame stad voelen mensen zich uitgenodigd en in staat gesteld zelf de regie over hun leven te voeren, zo nodig met hulp van hun naasten. Als aanvullend daarop ondersteuning nodig is, bieden we die dichtbij en zo licht mogelijk aan. Voor mensen die echt niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, houden we een goed vangnet in stand.