Stadsrekening 2016
PCPortal

Publieke Gezondheid

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60637   Jeugdgezondsheidzorg

3.475

3.497

-22

60640   Gezondheidspreventie

1.236

1.108

128

60641   Gezondheidsbescherming

2.171

2.250

-78

60642   Dierenwelzijnsbeleid

210

183

27

Totaal lasten product

7.092

7.037

55

Financiële baten per product

60641   Gezondheidsbescherming

-94

-150

56

Totaal baten product

-94

-150

56

V=voordeel; N=nadeel

Het product Publieke gezondheid sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 110.000. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere baten aan compensabele btw en lagere subsidie-uitgaven.