Stadsrekening 2016
PCPortal

Jeugd

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61287   Preventief jeugdbeleid

3.414

3.170

244

61288   Zorgstruc Onderwijs en Voorschool

1.735

1.745

-10

61289   Jeugdbescherming en Veiligheid

8.046

7.868

179

61290   Dagbesteding en ambulante trajecten

16.835

17.139

-304

61291   Kwaliteit en uitvoering

760

760

0

61292   Sociale wijkteams

1.272

1.237

35

61293   PGB Jeugd

2.829

1.839

990

61295   Verblijf jeugd

19.555

21.245

-1.690

Totaal lasten product

54.448

55.003

-556

Financiële baten per product

61287   Preventief jeugdbeleid

-75

-75

0

61288   Zorgstruc Onderwijs en Voorschool

-140

-137

-2

61289   Jeugdbescherming en Veiligheid

-2.916

-3.046

129

61290   Dagbesteding en ambulante trajecten

0

-2

2

61292   Sociale wijkteams

-549

-514

-35

61294   Ouderbijdragen

0

0

0

61295   Verblijf jeugd

-7.827

-7.931

104

Totaal baten product

-11.507

-11.706

198

V=voordeel; N=nadeel

Op het product jeugd boeken we een nadelig resultaat van afgerond € 0,4 mln. In 2015 boekten we op Jeugd een positief resultaat van € 2,3 miljoen (Stadsrekening 2015 € 1,8 miljoen en Slotwijziging 2016 € 0,5 miljoen). De afname van het positieve resultaat in 2016 komt door de rijkskorting op de integratie uitkering jeugd van €2,5 miljoen (2016 € 37,6 miljoen en 2015 € 40,1 miljoen). Daarnaast zijn de lasten ook gestegen. We zien een toename van de kosten voor residentiële opvang en van de zorgkosten voor licht verstandelijk beperkten. De PGB uitgaven blijven op de begroting achter.