Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat doen we?
Inclusieve wijknetwerken: We zetten in op samenlevingsopbouw, gericht op het ondersteunen van groepen, gemeenschappen en netwerken, zodat bewoners met eigen kracht en naar vermogen bijdragen aan gezamenlijke activiteiten voor iedereen. Vragen en ideeën van bewoners zijn leidend. We ondersteunen en versterken dit domein door het verstrekken van subsidies aan tal van kleine vrijwilligers, wijk- en buurtinitiatieven en met de inzet van professioneel welzijnswerk.

Informele zorg: We richten ons op het ondersteunen en ontlasten van zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Informele zorg en vrijwilligerswerk zijn het fundament van de inclusieve samenleving. We ondersteunen een aantal vrijwillige en professionele initiatieven op dit domein, onder meer de Hulpdienst Nijmegen, het Coördinatiepunt Mantelzorg, wijkproject Contact in Zicht en de Vrijwilligerscentrale.

Informatie en advies:  Door middel van negen fysieke Stips en de Info- en advieslijn bieden we informatie en advies ter bevordering van participatie en zelfredzaamheid aan in alle stadsdelen. De Info- en advieslijn is daarnaast tevens de centrale toegangspoort voor de sociale wijkteams geworden. In de Stips kunnen bewoners met al hun vragen terecht. Naast informatie en advies stimuleren de Stips ontmoeting en participatie.

Hulpverlening en coördinatie: De sociale wijkteams vormen de spil van onze wijknetwerken voor de uitvoering van de Wmo en  Jeugdzorg. Hun ondersteuning is gericht op het herstellen of bevorderen van zelfregie, benutten van het sociale netwerk, inzet van collectieve oplossingen en oplossingen op maat. Daarbij wordt ingezet op een betere samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg  en met de tweedelijns aanbieders van begeleiding en jeugdzorg. Met de sociale wijkteams wordt tevens een efficiëntere inzet van de Wmo-maatwerkvoorzieningen (hulp bij huishouden, hulpmiddelen, begeleiding etc.) bereikt.  Het doel is: hogere kwaliteit van zorg en ondersteuning en een grotere klant (burger-)tevredenheid.

Regie, dwang en drang: Sinds 2008 worden overlastveroorzakers en huishoudens met complexe meervoudige problemen begeleid door regieteams. Het hoofddoel van de regieteams is het verminderen van overlast in de wijk en ervoor te zorgen dat de huishoudens  meer grip krijgen op hun eigen situatie. Als het echt moet, organiseren de regieteams bemoeizorg met drang en dwang.