Stadsrekening 2016
PCPortal

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van Jeugd. We investeren als gemeente in een goed functionerende, brede basisinfrastructuur jeugd van laagdrempelige en preventieve vormen van ondersteuning. Zo kunnen we de gewenste transformatiebeweging maken: van ver naar dichtbij en van zwaar naar licht. Daarnaast werken we aan een transformatie van de gespecialiseerde zorg door extra aandacht voor pleegzorg, het flexibeler inzetten van jeugdzorg met verblijf , het intensiveren van ambulante gezinsbehandeling  en nieuwe vormen van gezinshuizen en anderhalvelijnsvoorzieningen. Uitgangspunten daarbij zijn: hoogwaardige toegang, een sterk voorveld,  passende zorg op het juiste moment en doorgaande zorglijnen. Binnen het product Jeugd werken we toe naar een sterke verbinding van het jeugdnetwerk in de wijk waarin de samenwerking met alle jeugdzorgpartijen (van preventief tot zware zorg) centraal staat.