Stadsrekening 2016
PCPortal

Het centrale doel van verstrekking van individuele maatwerkvoorzieningen Wmo is bevordering van zelfstandigheid en participatie.

De maatwerkvoorzieningen die wij op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekken, zijn vanaf 1 januari 2015:

  1. Ambulante (woon/thuis) begeleiding van volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen
  2. (Specialistische) ontwikkelingsgerichte dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer voor ouderen en volwassenen met een beperking
  3. Arbeidsmatige dagbesteding inclusief vervoer, ondergebracht bij het regionale WerkBedrijf.
  4. Hulp bij het huishouden, woonaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen (ook wel de klassieke Wmo); deze voorzieningen zitten al sinds 2007 in de Wmo.