Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat doen we?
We bieden maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare groepen om hun maatschappelijke participatie te stimuleren. Om gelijke kansen én gelijke toegankelijkheid van voorzieningen te realiseren, streven wij naar interculturalisatie binnen reguliere instellingen en in onze eigen gemeentelijke dienstverlening. In alle programma’s van de gemeente geven we aandacht aan diversiteit.  Zo werken we integraal aan het bevorderen van gelijke behandeling van alle inwoners en aan preventie van discriminatie.
Participatie
Wij streven naar maatschappelijke participatie van nieuwe Nijmegenaren. Ons doel is gelijke kansen te bieden aan deze doelgroep om te kunnen participeren en hun zelfregie en zelfredzaamheid  te vergroten. Hiervoor zetten we onder meer welzijnswerk, informeel taalonderwijs en jeugd- en jongerenwerk in. We ondersteunen zelforganisaties door middel van subsidies.
Seksuele diversiteit
Wij willen dat Nijmegen een stad is waarin homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (lhbt) maatschappelijk geaccepteerd worden. We ondersteunen organisaties op het gebied van lhbt-emancipatie door middel van subsidies. Landelijk willen wij onze koploperspositie handhaven, daarom hebben wij in 2014 het Regenboogconvenant ondertekend, waarin een aantal grote steden toezeggen dat zij zich in periode 2014 tot en met 2017 blijven inzetten als koplopers op het terrein van lhbt-beleid.
Vluchtelingen en asielzoekers
Nijmegen is een stad die vluchtelingen en asielgerechtigden een warm welkom biedt. We willen dat deze kwetsbare doelgroep op het moment dat ze status krijgen snel en adequaat gehuisvest worden. Wij streven er naar dat nieuwkomers snel wegwijs worden gemaakt om de zelfregie van deze doelgroep te vergroten. Daarvoor bieden we maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden die zich in Nijmegen vestigen.