Stadsrekening 2016
PCPortal

Wonen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61008   Mut. res. PG woningbouwbeleid

1.252

1.423

-171

61286   Startersleningen

146

363

-216

61317   Beleidsontwikkeling Wonen

586

536

50

61318   Subsidies wonen

75

36

40

61319   Informatie/onderzoek Wonen

15

99

-84

Totaal lasten product

2.074

2.456

-381

Financiële baten per product

61008   Mut. res. PG woningbouwbeleid

0

-255

255

61286   Startersleningen

-1.402

-1.531

129

61317   Beleidsontwikkeling Wonen

0

81

-81

61319   Informatie/onderzoek Wonen

0

-93

93

Totaal baten product

-1.402

-1.797

395

V=voordeel; N=nadeel

Geen significante afwijkingen.