Stadsrekening 2016
PCPortal

Wijkaanpak

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60370   Flexibel wijkbudget

173

118

55

60371   Wijkbezoeken

0

0

0

61038   Wijkaanpak

0

12

-12

61108   Bewonersactiviteiten Dukenburg

536

550

-13

61109   Bewonersactiviteiten Lindenholt

321

322

-1

61110   Bewonersactiviteiten Midden Zuid

374

350

25

61111   Bewonersactiviteiten Nieuw West

330

411

-81

61112   Bewonersactiviteiten Oud Oost

122

97

25

61113   Bewonersactiviteiten Oud West

426

416

9

61114   Bewonersactiviteiten Stadscentrum

210

220

-10

61115   Bewonersactiviteiten Waalsprong

253

276

-24

61116   Bewonersactiviteiten Zuidrand

371

426

-55

Totaal lasten product

3.115

3.197

-82

Financiële baten per product

60379   Overige wijkaanpak Lindenholt

0

0

0

61038   Wijkaanpak

0

-3

3

61110   Bewonersactiviteiten Midden Zuid

0

-11

11

61111   Bewonersactiviteiten Nieuw West

0

-37

37

61115   Bewonersactiviteiten Waalsprong

0

0

0

61116   Bewonersactiviteiten Zuidrand

0

-20

20

Totaal baten product

0

-71

71

V=voordeel; N=nadeel