Stadsrekening 2016
PCPortal

Speelvoorzieningen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60460   Kinderboerderijen

267

295

-28

60461   Beleid speelvoorzieningen

449

434

15

60462   Stedelijke speeltuin

529

529

0

60463   Wijkspeeltuinen

243

244

0

61075   Recreatieve sportvoorzieningen

122

120

2

61118   Speelplekken

303

331

-27

61225   Sted speeltuinen OR

18

10

8

Totaal lasten product

1.931

1.962

-31

Financiële baten per product

60461   Beleid speelvoorzieningen

0

-7

7

60462   Stedelijke speeltuin

-364

-364

0

61118   Speelplekken

0

-5

5

Totaal baten product

-364

-376

12

V=voordeel; N=nadeel