Stadsrekening 2016
PCPortal

De wijkaanpak richt zich op een samenhangende aanpak van sociale, fysieke en economische kansen en problemen in alle wijken.  Het gaat dan om het  op peil houden van wijken waar het goed gaat, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven en het stimuleren van participatie. Voor een nadere inhoudelijke beschrijving wordt verwezen naar de programmatekst en naar de wijkaanpakprogramma’s die via de gemeentesite te lezen zijn.
De wijkaanpak is per stadsdeel georganiseerd, budgetten zijn dus gedifferentieerd per stadsdeel. Daarnaast is er een flexibel wijkbudget waarmee ingespeeld kan worden op knelpunten die niet specifiek aan een stadsdeel zijn te verbinden.