Stadsrekening 2016
PCPortal

Speelvoorzieningen bestaan uit (wijk)speeltuinen, recreatieve sportplekken en kinderboerderijen.  Goede en voldoende speelvoorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk (het ‘kleine geluk’).  Naast de aanleg en het beheer van formele speelplekken, richten we ons ook op de mogelijkheden die de totale openbare ruimte biedt voor spelen.  Dit doen we in samenspraak met bewoners waarbij we zelfbeheer stimuleren. De komende jaren zal er extra worden geïnvesteerd in de vervanging van bestaande speelvoorzieningen, zodat we een (groot) deel van alle vervangingen op kunnen vangen. Deze staan vermeld in de investeringsparagraaf van de begroting.