Stadsrekening 2016
PCPortal

Organisatie van de rampenbestrijding

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60044   Rampenbestrijding

12.257

12.191

66

Totaal lasten product

12.257

12.191

66

Financiële baten per product

60044   Rampenbestrijding

-19

-32

13

Totaal baten product

-19

-32

13

V=voordeel; N=nadeel

We hebben slechts de helft van het budget voor het project Bluswatervoorzieningen uitgegeven; dit is een incidenteel voordeel in 2016 van € 50.000.