Stadsrekening 2016
PCPortal

Openbare orde & Veiligheid

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60031   Antidiscriminatiemaatregelen

65

64

1

60042   Openbare Orde

2.845

2.850

-5

61042   Veiligheidshuis

184

184

0

61204   Bijzondere projecten

562

526

36

Totaal lasten product

3.656

3.624

32

Financiële baten per product

60042   Openbare Orde

0

-5

5

61204   Bijzondere projecten

-23

-63

40

Totaal baten product

-23

-68

45

V=voordeel; N=nadeel

Een ontvangen subsidie van € 30.000 voor de bestrijding van woninginbraken was niet begroot in 2016; dit is een incidenteel voordeel.

Het budget voor Intelligence-projecten is niet geheel uitgegeven; dit kwam doordat de in dienst genomen criminoloog later is begonnen dan verwacht en doordat we de post Onvoorzien niet nodig hebben gehad. Dit is een incidenteel voordeel van € 70.000.