Stadsrekening 2016
PCPortal

De rampenbestrijding vindt voor een groot deel regionaal plaats. Daarom werken wij samen met zeventien andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Onder de VRGZ vallen de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de aanpak en bestrijding van crises en rampen. Daarmee proberen we de gevolgen van een incident, ramp of crisis zo veel mogelijk te beperken en zo snel mogelijk over te gaan tot de orde van de dag.  Wij zijn met name verantwoordelijk voor onze bijdrage aan de gemeentelijke processen binnen de regionale rampenbestrijding.