Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat heeft het gekost

Vergunningverlening bouwen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61324   Vergunningverlening Bouwen

4.673

4.372

302

Totaal lasten product

4.673

4.372

302

Financiële baten per product

61324   Vergunningverlening Bouwen

-4.497

-5.346

849

Totaal baten product

-4.497

-5.346

849

V=voordeel; N=nadeel

Per saldo laat het product Vergunningverlening Bouwen over 2016 een voordeel van € 1.151.000 zien. Dit voordeel heeft twee hoofdoorzaken: bouwleges (€ 780.000) en de bijdrage aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, € 370.000). Daarnaast zijn er ook incidentele meeropbrengsten vanwege opgelegde dwangsommen in 2016 (€ 70.000) en hebben we juist meer geld uitgegeven aan adviesuren op bouwaanvragen (€ 70.000, hangt samen met de hogere bouwleges).