Stadsrekening 2016
PCPortal

We dragen bij aan een fysiek veilige en mooie stad door toetsing van ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning. We toetsen de aanvragen aan de bouwkundige- en milieutechnische regels, de brandveiligheidseisen, bestemmingsplannen en de beeldkwaliteitsaspecten. In gevallen dat er sprake is van een meervoudige aanvraag, dragen wij zorg voor de benodigde coördinatie.
Handhaving is een van de belangrijkste publieke taken vanwege de voortdurende zorg en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Dit geven we vorm door actief te controleren op kwaliteit en veiligheid tijdens de bouw, het actief opsporen van illegale activiteiten en het reageren op (woning)klachten.

In het jaarlijkse Integraal Handhavingsprogramma worden door ons handhavingsprioriteiten vastgelegd en worden de beschikbare uren  voor inspectie en handhaving verdeeld over de reguliere taken en handhavingsprojecten.