Stadsrekening 2016
PCPortal

Zorg & Welzijn
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

 7,1

174,3

167,2 N

Wijzigingen

             14,8

             18,1

 3,3 N

BW-01416 SB2016-2019 Amendementen en beslispunten

Raad

11 nov '15

131/2015

                    -   

              -1,1

1,1 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                0,1

                0,1

0,0 V

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

              -0,4

              -0,4

0,0 V

BW-01454 Uitvoeringsnotitie vrijwilligersbeleid

College

25 nov '15

140/2015

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01456 Zienswijze conceptbegroting 2016 GGD Gld-Zuid

Raad

25 nov '15

145/2015

                0,1

                0,1

0,0 V

BW-01458 Verlenging projectorganisator ROB

College

08 dec '15

4.1

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01464 Uitstapprogramma prostituees (RUPS)

College

02 mrt '16

22/2016

                0,1

                0,1

0,0 V

BW-01465 Regionale subsidieverlening jeugdhulp blok C

Raad

27 jan '16

6/2016

             10,0

             10,0

0,0 V

BW-01469 Budgetsub netwerkprtnrs Basisdagbesteding ouderen

College

19 jan '15

3.14

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01472 Project competentie omtwikkeling SWT

Raad

11 mei '16

57/2016

                0,5

                0,5

 0,0 N

BW-01475 Veilig thuis 2016

College

16 mrt '16

34/2016

                0,5

                0,5

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                0,5

                4,2

 3,7 N

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

              -0,1

0,1 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                1,1

                1,1

 0,0 N

BW-01496 Rijksbijdr begldng  ex-gedetineerden wonen en werken

Raad

11 mei '16

55/2016

                0,1

                0,1

0,0 V

BW-01501 Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

College

12 apr '16

3.4

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01505 Tijd. uitbreiding formatie sociale wijkteams en stips

Raad

25 mei '16

68/2016

                0,9

                0,9

0,0 V

BW-01506 Implementatie resultaatgerichte hulp bij huishouden

College

12 apr '16

3.12

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01513 Veilig thuis 2016 GG

Raad

08 jun '16

75/2016

                0,1

                0,1

0,0 V

BW-01530 Formatieuitbr zorg &

College

04 okt '16

3.14

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

                1,2

                3,1

 1,9 N

BW-01534 Slotwijziging201; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

              -0,1

              -1,2

1,1 V

BW-01538 Actieplan integratie vergunninghouders 2016-2018

College

15 nov '16

3.4

                    -   

                    -   

0,0 V

Totaal Zorg en Welzijn

21,9

192,4

-170,5