Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 1,8

€ 2,5

Totaal

€ 1,8

€ 2,5

Wonen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Wonen

2.074

2.456

-381

Totaal lasten programma

2.074

2.456

-381

Financiële baten per programma

Wonen

-1.402

-1.797

395

Totaal baten programma

-1.402

-1.797

395

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

0,7

0,7

€ 0,0

Totaal

0,7

0,7

€ 0,0

Aan het programma Wonen geven we per saldo € 0,7 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar beleidsontwikkeling, startersleningen en subsidies. Ten opzichte van de begroting is er € 14.000 (2%) minder uitgegeven.