Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Aantal woningen nieuwbouw

600

 1150

1300

Aantal woningen bestaande stad

192

 650

750

Aantal woningen Waalsprong

408

 500

550

Toevoeging sociale huurwoningen

200

 600

675

Toevoeging goedkope koopwoningen

35

 50

25

Sloop

0

 56

150

Aantal eenheden voor studenten

385

 60

0

Aantal woningen met zorg

97

 350

200

Woningen naar starters

46%

> 42%

42%

Woningen naar hh met inkomen < 34000

95%

> 90%

93%

Gemiddelde slaagkans

9%

> 12%

9,5%

Toelichting
Bij de indicator "aantal woningen met zorg" hebben we onze doelstelling niet gehaald. De oorzaak hiervan zoeken wij in complexe planontwikkeling met veel overleg tussen bouwende partijen en zorgaanbieders om tot haalbare plannen te komen. Dit vergt veel tijd waardoor start bouw later is en oplevering dus ook.
We scoren ook lager op  de indicator "toevoeging goedkope koopwoningen" : 25 in plaats van 50. In dit segment (tot € 172.000)  is amper in een goede prijs/kwaliteit verhouding te realiseren.
De indicator "aantal eenheden voor studenten" was  in 2016 nihil. Nieuwe projecten staan voor de komende jaren in de steigers. Met de SSH& is een productie van ca. 650 eenheden afgesproken.
De gemiddelde slaagkans voor woningzoekenden in de sociale huursector is minder gestegen dan verwacht. Oorzaak is een licht gedaalde mutatiegraad (minder verhuizingen) in combinatie met een hoger aantal reacties op de vrijkomende woningen .