Stadsrekening 2016
PCPortal

Een belangrijke les is dat de nieuwe cyclus van biedingen door woningcorporaties, evaluatie van resultaten en  het maken van nieuwe, tripartite, afspraken een intensief traject is waarvoor een zorgvuldige planning nodig is en voldoende capaciteit moet worden gereserveerd. Dit is onderdeel van een breder punt waarbij voor realisatie van de ambities in dit programma in de begroting voor 2016, 2017 en 2018  a-structureel een budget is opgenomen.  Een andere les is dat projecten voor wonen en zorg veelal een lange doorlooptijd hebben. Oorzaak zijn de transitie in de zorg en de complexe belangenstructuur in de planontwikkeling met veel verschillende partijen. We werken stug door, maar moeten waken voor te optimistische prognoses.