Stadsrekening 2016
PCPortal

Wijkontwikkeling
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

         0,4

     5,1

4,7 N

Wijzigingen

             -   

 -0,0

0,0 V

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

             -   

         0,0

 0,0 N

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

              -   

      -0,0

0,0 V

Totaal Wijkontwikkeling

         0,4

       5,0

-4,7