Stadsrekening 2016
PCPortal

Nieuwe Wijkaanpakprogramma’s

Elke Nijmeegse wijk heeft zijn identiteit en betekenis voor de stad, met eigen kansen en opgaves. Deze zijn terug te lezen in de Wijkaanpakprogramma's (WAP). Een overzicht van alle WAP's vindt u bij relevante links. Nieuwe WAP's zijn gereed gekomen voor Brakkenstein, Hengstdal, Lindenholt, Midden, Neerbosch Oost, Hees en Hatert. Begin 2017 volgen dan nog Centrum, Bottendaal en Heseveld.

Vele initiatieven en resultaten gericht op verbetering leefbaarheid in de wijken

Een groot aantal initiatieven en resultaten gericht op verbetering leefbaarheid in de wijken heeft ook in 2016 plaatsgevonden. We noemen hier:

 • wijkenfestival in de Honig: 1100 bezoekers en 70 kramen met bewonersinitiatieven. Er zijn in 2016 273 bewonersinitiatieven financieel ondersteund;
 • publieke ondernemingen/bewonersbedrijven:  afronding businessplan Wijkatelier Lindenholt ,  Wijkplaats Buur (Brakkenstein) is  geopend en de Wijkfabriek (Wolfskuil) heeft een structureel onderkomen gevonden aan de Koninginnelaan (pand wordt nog verbouwd);
 • het geven van een kwaliteitsimpuls voor het opbouwwerk via de tijdelijke inzet van externe praktijkontwikkelaars;
 • het vormgeven van de samenwerking tussen SWT, STIP, Opbouwwerk en Wijkmanager via het Vierhoeksoverleg;
 • Het opleidingstraject Urban Partner (leer traject professionals en bewoners) in de Biezen en Heseveld;  
 • nieuw wijkblad Hart van Nijmegen (Midden);
 • regie op het participatietraject rondom de herinrichting van de Heijendaalseweg (Brakkenstein) i.v.m. de bouw van een nieuwe basisschool.
 • diverse inhoudelijke en procesmatige bijdrages aan nieuw beleid waaronder opdrachtverlening W4/W2, kamerverhuur en toekomstscenario’s Spoortkuil;
 • het stimuleren van bewonersbetrokkenheid rondom de vluchtelingenopvang Heumensoord
 • projecten m.b.t. de integratie van bijzondere doelgroepen  in de wijk: Buurt met buren in Lindenholt, Hazenkamp dementievriendelijke wijk en de integratie van Eritrese statushouders in Lent;
 • In Hatert, Heseveld en Midden werken professionals en bewoners samen aan een aanpak om sociale spanningen/polarisatie tegen te gaan;
 • In Hatert is i.s.m. Portaal en de bewonerscommissie een overeenkomst gesloten rondom de woningtoewijzing in de Molukse buurt. De bijzondere woningtoewijzing in de Kolping is losgelaten; er ligt een plan voor herstructurering.

Spelen

Op het gebied van Spelen is i.s.m. studenten van de HAN gestart met de inventarisatie van het gebruik van alle speelvoorzieningen als onderdeel van een meerjarige vervangingsopgave. Een mijlpaal was de opknapbeurt van Dierenweide Kobus waar ook een educatieve ruimte is gebouwd.