Stadsrekening 2016
PCPortal

Veiligheid
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

                0,1

             15,1

 15,0 N

Wijzigingen

                0,0

                1,0

 0,9 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                0,0

                0,0

0,0 V

BW-01476 Aanpak radicalisering

Raad

02 mrt '16

20/2016

                    -   

                0,1

 0,1 N

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

                0,2

 0,2 N

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

                0,7

 0,7 N

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,0

              -0,0

0,1 V

Totaal Veiligheid

                0,2

             16,1

           -16,0