Stadsrekening 2016
PCPortal

Begrotingswijzigingen

Stedelijke Ontwikkeling
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

                4,9

                5,2

 0,4 N

Wijzigingen

                0,0

                1,0

 1,0 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

              -0,3

              -0,3

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                0,3

                1,3

 1,0 N

Totaal Stedelijke ontwikkeling

                4,9

                6,3

              -1,3