Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Ruimtelijke inrichting

Maximum % van het aantal beroepschriften tegen postzegelplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde postzegelplannen

nvt%

 nvt%

33%

Maximum % van het aantal beroepschriften tegen actualisatieplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde actualisatieplannen

nvt

 nvt

0

Maximum % van het aantal bezwaarschriften tegen planschadebesluiten dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende bezwaarschriften tegen planschadebesluiten

nvt

 nvt

0

% van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid)

100%

 100%

100%

% van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Noord)

80%

 85%

80%

% bewoners dat Nijmegen een aantrekkelijke stad vindt

87%

 87%

% bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt

90%

 92%

Waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer)

7,6

 7,5

Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer)

6,9

 7,1

Vergunningverlening bouwen

Aantal aanvragen

1.992

 2.000

nb*

Aantal besluiten

2.105

 2.000

1.682

% aanvragen afgehandeld binnen wettelijke termijn

99%

 80%

99%

Aantal afgehandelde meldingen

922

 950

913

Aantal bezwaren (op dossierniveau)

nb

 15

295

% gegronde bezwaren (op dossierniveau)

2%

 10%

4%

Aantal bezochte locaties

486

 500

499

Aantal klachten

310

 420

267

% van klachten dat leidt tot concrete handhaving

20%

 25%

32%

Aantal controles

nb

 2.000

2.030

*Het aantal vragen is altijd groter dan het aantal besluiten. Het systeem zal hier nader op ingesteld worden om deze gegevens te kunnen leveren.

Toelichting
Ruimtelijke inrichting
De eerste drie indicatoren zijn nieuw. Voorheen stonden hier indicatoren die slechts beschreven hoeveel bezwaar- en beroepschriften werden ingediend bij bestemmingsplannen. Wij menen dat het percentage gegrond verklaarde bezwaar- en beroepschriften een betere indicatie geeft over de kwaliteit van onze plannen, vandaar dat wij de indicatoren hebben aangepast. Voor deze nieuwe indicatoren zijn voor 2016 nog geen doelstellingen bepaald. Wel voor de jaren 2017 t/m 2020. Daaraan afgemeten zijn de resultaten voor 2016 in lijn met de doelstellingen. Het aantal ingediende beroepschriften tegen bestemmingsplannen is overigens beperkt.

Vergunningverlening bouwen
De indicatoren voor Vergunningverlening bouwen laten grotendeels zien dat de verwachtingen voor 2016 zijn gerealiseerd. Het aantal aanvragen Bouw lijkt achter te blijven, maar dit is een vertekenend beeld. Het aantal kleine aanvragen is achtergebleven (denk aan kleine verbouwingen, dakkapel, etc < €50.000), maar daarentegen zijn het aantal grote projecten toegenomen (Waalsprong en Waalfront).