Stadsrekening 2016
PCPortal

Sportaccommodaties

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60363   Binnensportaccommodaties

918

960

-42

60364   Buitensportaccommodaties

467

467

0

60813   Groenonderhoud

806

792

14

60906   Binnensport Exploitatie

1.342

1.150

192

60907   Binnensport Eigenaar

1.954

1.778

176

60915   Massinkhal Exploitatie

434

618

-184

60916   Massinkhal Eigenaar

425

455

-30

60917   Buitensport Exploitatie

2.648

2.618

30

60918   Buitensport Eigenaar

2.290

2.338

-48

60979   Camping 4-daagse

106

105

1

61015   Speeltuinen Exploitatie Onbelast

494

540

-46

61063   Speeltuinen Eigenaar Onbelast

45

28

17

61097   Speeltuinen Eploitatie Belast

572

602

-30

61130   Speeltuinen Eigenaar Belast

126

141

-14

61137   Mut. res. Mult.sportaccommodaties

1.323

1.323

0

61227   Kunstijsbaan, eigenaar

517

474

43

61228   Kunstijsbaan, exploitatie

2.225

2.325

-100

61365   Kinderboerderijen

0

0

0

Totaal lasten product

16.692

16.713

-21

Financiële baten per product

60364   Buitensportaccommodaties

0

0

0

60906   Binnensport Exploitatie

-1.701

-1.720

20

60907   Binnensport Eigenaar

-1

0

-1

60915   Massinkhal Exploitatie

-219

-276

56

60916   Massinkhal Eigenaar

-1

0

-1

60917   Buitensport Exploitatie

-431

-496

65

60918   Buitensport Eigenaar

-40

-58

18

60979   Camping 4-daagse

-119

-116

-3

61015   Speeltuinen Exploitatie Onbelast

-113

-114

1

61063   Speeltuinen Eigenaar Onbelast

-404

-404

0

61097   Speeltuinen Eploitatie Belast

-520

-472

-48

61130   Speeltuinen Eigenaar Belast

-165

-165

0

61137   Mut. res. Mult.sportaccommodaties

-1.301

-1.274

-27

61227   Kunstijsbaan, eigenaar

-43

-74

31

61228   Kunstijsbaan, exploitatie

-1.241

-1.156

-85

Totaal baten product

-6.300

-6.327

27

V=voordeel; N=nadeel

Op basis van de meldingen zijn bij de Zomernota 2016 extra middelen beschikbaar gesteld. Er is sterk gestuurd om het totale programma binnen de begroting te realiseren en binnen dit product hebben we dat gerealiseerd.