Stadsrekening 2016
PCPortal

Sport

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60358   Real. samenwerk.verb.sport.3-hoek

19

19

0

60360   Sportservice

0

0

0

60361   Loketfunctie

0

0

0

60820   Sportontwikkeling 1

105

102

4

60821   Sportontwikkeling 2

1.412

1.359

53

60823   Sportontwikkeling 4

1.357

1.416

-59

61334   Sportstimulering

103

57

46

61335   Versterken sportverenigingen

87

72

15

61336   Topsport

156

154

3

61337   Zwemmen

1.870

1.845

25

61338   Overige subsidies

156

151

5

61339   Product Sport Algemeen

343

346

-3

Totaal lasten product

5.610

5.522

87

Financiële baten per product

60360   Sportservice

0

0

0

60820   Sportontwikkeling 1

0

0

0

60821   Sportontwikkeling 2

-192

-199

7

60823   Sportontwikkeling 4

-620

-646

25

61334   Sportstimulering

0

-13

13

61336   Topsport

0

-11

11

Totaal baten product

-812

-867

55

V=voordeel; N=nadeel

Het voordelig resultaat van 142k bestaat onder meer uit lagere uitgekeerde subsidies waaronder een terugbetaling van Special Olympics over 2016. Dit voordeel staat niet op zichzelf, maar moet worden bezien in relatie tot genoemde programmabrede sturing op het totaal.