Stadsrekening 2016
PCPortal

Wijkaccommodaties

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60369   Wijkaccommodaties Nijmegen

100

100

0

60799   Cluster 1.1

547

526

21

60803   BV40: Gebied Noord

1.159

1.240

-81

61163   Noodlokalen Exploitatie

116

148

-31

61164   Noodlokalen Eigenaar

556

505

52

61165   Voorzieningenhart Exploitatie

1.308

1.327

-19

61166   Voorzieningenhart Eigenaar

4.004

3.690

314

61167   Open Wijkscholen Exploitatie

94

109

-16

61168   Open Wijkscholen Eigenaar

209

185

24

61169   Welzijn Exploitatie

605

601

4

61170   Welzijn Eigenaarslasten

2.311

2.214

97

61193   Voorzieningenhart Exploitatie 1

378

382

-4

61194   Welzijn exploitatie 4

1.121

1.159

-38

61195   Welzijn exploitatie 3

1.193

1.161

32

61196   Welzijn exploitatie 2

762

762

-1

61231   Voorzieningenhart Exploitatie 2

600

598

1

61282   Exploitatie Voorzieningenharten 3

336

320

16

61351   Open wijkscholen exploitatie 1

35

47

-12

61376   Mut. res.WJA Accomm

1.252

1.299

-48

Totaal lasten product

16.686

16.374

313

Financiële baten per product

60799   Cluster 1.1

-139

-128

-11

60803   BV40: Gebied Noord

33

-1

35

61163   Noodlokalen Exploitatie

-316

-317

1

61164   Noodlokalen Eigenaar

-425

-425

0

61165   Voorzieningenhart Exploitatie

-1.206

-1.225

19

61166   Voorzieningenhart Eigenaar

-23

-22

-1

61167   Open Wijkscholen Exploitatie

-135

-142

7

61168   Open Wijkscholen Eigenaar

-78

-78

0

61169   Welzijn Exploitatie

-126

-173

47

61170   Welzijn Eigenaarslasten

-78

-115

37

61193   Voorzieningenhart Exploitatie 1

-71

-71

1

61194   Welzijn exploitatie 4

-527

-487

-40

61195   Welzijn exploitatie 3

-516

-494

-21

61196   Welzijn exploitatie 2

-278

-247

-31

61231   Voorzieningenhart Exploitatie 2

-425

-425

0

61282   Exploitatie Voorzieningenharten 3

-190

-204

14

61351   Open wijkscholen exploitatie 1

-75

-70

-5

61376   Mut. res.WJA Accomm

-1.252

-1.012

-240

Totaal baten product

-5.822

-5.636

-187

V=voordeel; N=nadeel

Het relatief beperkte voordeel bij Wijkaccommodaties van per saldo € 126.000 (1%) is de uitkomst van diverse voor- en nadelige verschillen. Het voordeel van ruim 3 ton op de eigenaarslasten van de Voorzieningenharten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten voor energie, onderhoud en btw. De lagere onderhoudskosten kennen bij de baten een tegenhanger in de vorm van een lagere onttrekking uit de Reserve Onderhoud Gebouwen.