Stadsrekening 2016
PCPortal

Sport en bewegen geeft mensen plezier, voldoening en beleving. Boven dit alles levert sport en bewegen ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de gezondheid en sociaal welzijn. Wij houden sporten in Nijmegen voor iedereen toegankelijk en streven naar een inclusieve stad. We streven naar hoge beweeg- en sport deelname tijdens een heel sportzaam leven, zowel bij jeugd, jongeren, studenten, volwassenen en ouderen. Dit bereiken we door bloeiende verenigingen, een hoge deelname aan sportactiviteiten, een vraag- en wijkgerichte aanpak en samenwerking en afstemming tussen beleidsprogramma’s en daarin opererende organisaties. Wij hebben met name aandacht voor de groepen die hierin achterblijven en plegen waar nodig vraaggericht specifieke inzet om mensen te motiveren of ondersteunen.
Goede accommodaties, en sterke verbindingen tussen sport en andere maatschappelijke terreinen en de organisaties die daarin actief zijn, zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bereiken van onze doelen op sportgebied.
Terug-en vooruitblik
In 2016 is de Startnotitie Sport en Bewegen 2017-2020 vastgesteld. Hierin staat onze ambitie verwoord, namelijk dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken en hen motiveren te bewegen en sporten. Voor Nijmegen was 2016 een prachtig  sportjaar. Het ongekende succes  van de Giro ‘d Italia en de energie die de Special Olympics 2016, de Zevenheuvelenloop en de Vierdaagse los maken zijn voor ons vliegwielen om sport structureel te versterken middels bijvoorbeeld het project Uniek Sporten, een mogelijke groei van de Ronde van Nijmegen en een uitbreiding van het aantal loop-en wandelgroepjes in de wijk. Sport en bewegen in Nijmegen is laagdrempelig, verbindend en motiverend. Met de kracht van sport en bewegen bouwen we onze positie verder uit!