Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,9

€ 5,5

€ 6,3

€ 16,7

€ 5,6

€ 16,4

Totaal

€ 22,6

€ 51,2

Sport en Accommodaties

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Maatschappelijk vastgoed

12.829

12.586

243

Sport

5.610

5.522

87

Sportaccommodaties

16.692

16.713

-21

Wijkaccommodaties

16.686

16.374

313

Totaal lasten programma

51.817

51.195

622

Financiële baten per programma

Maatschappelijk vastgoed

-10.061

-9.774

-287

Sport

-812

-867

55

Sportaccommodaties

-6.300

-6.327

27

Wijkaccommodaties

-5.822

-5.636

-187

Totaal baten programma

-22.995

-22.604

-391

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

4,8

4,7

€ 0,1

10,4

10,4

€ 0,0

10,9

10,7

€ 0,1

Totaal

28,8

28,6

€ 0,2

Aan het programma Sport en Accommodaties geven we per saldo € 28,6 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de producten Sport- en Wijkaccommodaties. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten, vooral omdat de eigenaars- en exploitatielasten van de binnensport-, buitensport- en  wijkaccommodaties niet geheel worden terugverdiend door de huuropbrengsten. Ten opzichte van de begroting is er € 0,2 miljoen (0,7%) minder uitgegeven. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderschrijding  op de subsidie uitgaven en onderhoud.