Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Sportstimulering

% basisscholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt [1]

68%

 76%

68%

% middelbare scholieren dat wekelijks bij vereniging of sportschool sport [2]

77%

% middelbare scholieren dat minimaal 5 dagen per week minstens 1 uur beweegt [2]

48%

% volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar aan sport doet [3]

76%

 67%

76%

% volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm [4]

66%

 78%

66%

Sportverenigingen

% basisscholieren dat lid is van een sportvereniging [1]

70%

 74%

70%

% middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging [2]

71%

 71%

71%

% volwassenen dat lid is van een sportvereniging [3]

23%

 23%

23%

% volwassenen dat buiten verenigingen en commerciële sportscholen om aan sport doet [3]

59%

 46%

59%

Sportaccommodaties

% bezettingsgraad gemeentelijke gymnastieklokalen [5]

53%

64%

% bezettingsgraad gemeentelijke sportzalen

60%

60%

% bezettingsgraad gemeentelijke sporthallen

59%

60%

Aantal bezoekers in de zwembaden (totaal Erica Terpstra, West, Dukenburg en Goffertbad)

571.189

549.411

Aantal bezoekers in Triavium voor de schaatsbaan

159.088

152.318

Ondersteuning topsportklimaat

Aantal talenten uit de regio Nijmegen met een HP, IT of NT-status dat sport in Nijmegen

21

23

Aantal talenten uit Nijmegen met een HP, IT of NT-status

15

15

Aantal seniorenteams in Nijmegen die op het hoogste competitieniveau actief zijn

6

6

Aantal grote sportevenementen

7

7

[1] Kindermonitor 2013, GGD
[2] E-MOVO 2015, GGD
[3] Burgerpeiling 2015, O&S
[4] Gezondheidsmonitor volwassenen 2012, GGD
(5) Herberekend in 2016: 62

Toelichting

[1] Kindermonitor 2013, GGD. Bij de indicator % basisscholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt hebben we onze doelstelling niet gehaald. Uit de Kindermonitor 2013 van de GGD blijkt dat het percentage Nijmeegse basisschoolkinderen dat voldoende beweegt, met 68% lager ligt dan in de regiogemeenten (72%). Wij hebben geen aanwijsbare reden voor dit verschil. Onze doelstellingen voor 2016 zijn in 2013 vastgesteld (en zijn tussentijds niet aangepast). Sinds 2013 zijn voor deze indicator geen nieuwe metingen uitgevoerd, wij kunnen voor deze indicator de voortgang tijdens de beleidsperiode niet presenteren.

[2] E-MOVO 2015, GGD
Twee indicatoren zijn gewijzigd omdat de oorspronkelijke indicatoren niet meer door de GGD worden gemeten. De voormalige indicatoren zijn:

- % middelbare scholieren dat aan sport doet

- % middelbare scholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt
De GGD heeft nieuwe, vervangende indicatoren ontwikkeld. Wij hanteren deze nieuwe, vervangende indicatoren. In het verleden zijn voor deze indicatoren geen realisatiecijfers gemeten of doelstellingen geformuleerd.

[3] Burgerpeiling 2015, O&S
[4] Gezondheidsmonitor volwassenen 2012, GGD. Voor deze indicator is in 2013 de ambitie (te) scherp gezet. Op moment van ambitiebepaling was er ook nog geen referentiemateriaal voorhanden. Het landelijk gemiddelde op deze indicator is 61%, bij Benchmarkgemeenten 63%. Met de score van 66% halen wij weliswaar niet onze ambitie, maar scoren we vergeleken met landelijk gemiddelde en de Benchmarkgemeenten goed.

(5) Herberekening realisatie 2015 in 2016: 62% . De bezettingsgraad bij de gemeentelijke gymnastieklokalen laat een forse stijging zien. De daadwerkelijke groei is echter beperkt. In voorgaande jaren werden bij één nieuwe zaal niet de verhuurde onderwijsuren meegeteld. Dit is gecorrigeerd en zorgt voornamelijk voor de stijging.