Stadsrekening 2016
PCPortal

  1. Het vormgeven van zelfbeheer in accommodaties blijkt een zware opgave. De ervaringen bij  Zwembad Dukenburg, Waalhalla en het Wijkatelier Lindenholt leren dat de Gemeente een betrokken partner dient te blijven en meedenkt hoe zij begeleiding en ondersteuning kan bieden.
  1. Doordat we nu de focus leggen op het jaarlijks ingrijpend verbeteren van een of twee wijkaccommodaties komen we tot betere resultaten dan in het verleden, toen de middelen over meerdere panden verdeeld werden. We kunnen nu wijkaccommodaties een volledig nieuw, moderner gezicht geven in plaats van het oplossen van kleine deelproblemen.
  1. Wij willen de kracht van sportverenigingen bij het stimuleren van sport en bewegen optimaal benutten, maar hebben geleerd dat er door teruglopende ledenaantallen en bestuurscapaciteit grenzen zijn aan hun mogelijkheden om bij te dragen aan dit traject.