Stadsrekening 2016
PCPortal

Inventarisatie maatschappelijk vastgoed

Er is in 2016 een inventarisatie van de panden die in ons bezit zijn uitgevoerd. De eerste bevindingen waren dat er in vergelijking met andere steden in Nederland geen opvallende leegstand van gemeentelijk vastgoed bestaat. Wel hebben een aantal van onze huurders moeite om de huur te betalen, waardoor de totale huuropbrengst enigszins onder druk staat.

Belangrijkste nieuwsfeiten bij onze panden

Er is in 2016 een start gemaakt met de voorbereiding van de volgende fase van de renovatie van de Vereeniging. Deze bestaat uit het vernieuwen van het backstage-gedeelte in 2017. Daarnaast zijn de werkzaamheden bij de Bastei in volle gang. Verwacht wordt dat deze in 2017 kunnen worden afgerond.  In 2016 is voorts de nieuwe skatevoorziening voor Waalhalla in het CP-Kelco gereedgekomen en hebben we een ingrijpende renovatie van Wijkcentrum  Heseweide gerealiseerd. Eveneens hebben we met onze investeringskredieten wederom een slag gemaakt met asbestinventarisaties en -beheerplannen en asbestverwijdering en hebben we enkele cultuurhistorische panden verbeterd.
Tenslotte hebben we het zelfbeheer van zwembad Dukenburg vorm kunnen geven en worden de mogelijkheden bij het wijkatelier Lindenholt onderzocht.

Samenwerking ketenpartners

Samen met ketenpartners als SWON, Tandem, Pluryn, SWT en anderen geven we vorm aan de sociale agenda van deze gemeente. Dit jaar zijn we gestart met iets dat uit gaat groeien tot een goede gewoonte. Elk kwartaal komen we bijeen om met elkaar de ontwikkelingen te verkennen. Geen agenda, geen actielijsten, gewoon met elkaar het gesprek aan over wat er gebeurt in deze stad.

Speciale aandacht voor vrijwilligers die onze beheerders in de accommodaties ondersteunen

Het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met de professionalisering van onze vrijwilligers binnen onze wijkaccommodaties. De inzet van deze vrijwilligers, die onze beheerders ondersteunen  is voor ons zeer belangrijk.

Zwemvaardigheid Nijmeegse kinderen

In 2016 is de gemeente Nijmegen genomineerd voor ‘beste sportinitiatief van Nederland’ vanwege campagne “Zwemles, een investering voor je leven”. Het gebruik van het Zwemfonds is door de intensieve campagne, individuele gesprekken en zwemarrangementen meer dan verdubbeld. Meer dan 1000 personen hebben op de site gekeken naar de informatie over zwemlessen en Zwemfonds in Nijmegen. En het belangrijkste, het percentage schoolverlaters met zwemdiploma A is in een jaar tijd  gestegen van 90% naar 94%.

Giro d'Italia in Nijmegen

De Giro d’Italia is in Nijmegen gefinisht op zaterdag 7 mei en gestart op zondag 8 mei 2016. Wij hebben dit bekende sportevenement gebruikt om met side events kinderen en volwassen Nijmegenaren sportief te stimuleren. Samen met de Special Olympics Nationale Spelen was de Giro één van bijzondere sporthoogtepunten in het Kroonjaar 2016.

Special Olympics Nationale Spelen

Op 1, 2 en 3 juli 2016 zijn de Special Olympics gehouden in de gemeenten Wijchen, Berg en Dal en Nijmegen. Een groots sportevenement met 2.400 deelnemers, 800 begeleiders en 2.000 vrijwilligers. Uit de evaluatie van het Mulier-instituut kwam naar voren dat 95% van de ondervraagde betrokkenen positief was over het evenement.

Rekenkameronderzoek subsidies

Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek in 2015 hebben we de aanbevelingen van de Rekenkamer in 2016 opgepakt en zijn gestart met beleidsplan Sport & Bewegen en nota Buitensport.