Stadsrekening 2016
PCPortal

Toezicht openbare ruimte

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60403   Milieutoezicht

447

449

-2

60404   Overige toezicht

1.976

1.979

-3

61036   Markttoezicht

128

128

0

61037   Evenemententoezicht

262

262

0

Totaal lasten product

2.813

2.818

-5

Financiële baten per product

60403   Milieutoezicht

0

0

0

61200   PV-vergoedingen

-2

0

-2

Totaal baten product

-2

0

-2

V=voordeel; N=nadeel

Op dit product is nagenoeg geen afwijking ten opzichte van de begroting.