Stadsrekening 2016
PCPortal

Straatreiniging

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60410   Straatreiniging

0

44

-44

61020   DAR Straatreiniging KB

61

61

0

61326   DAR DVO reiniging

10.080

10.132

-51

Totaal lasten product

10.141

10.236

-95

Financiële baten per product

60410   Straatreiniging

-2.387

-2.387

0

61326   DAR DVO reiniging

0

-103

103

Totaal baten product

-2.387

-2.490

103

V=voordeel; N=nadeel

Dit lastenoverschrijding op dit product wordt veroorzaakt door het verwijderen van graffiti en het reinigen in verband met zwerfafval, met name op de Waalstrandjes.
Het voordeel op de baten wordt verklaard door een interne bijdrage voor het reinigen van de markten, kermissen ed.