Stadsrekening 2016
PCPortal

Dit product richt zich op het uitvoeren van algemeen toezicht (zoals APV, uitstallingen en hondenbeleid) en milieutoezicht (zoals huisvuil en zwerfvuil). Door de integrale wijze waarop het toezicht in Nijmegen wordt uitgevoerd, is er een sterke relatie met de programma’s Mobiliteit (parkeertoezicht, fietsregulering) en Veiligheid (overlast jongeren, scholenproject, MFC, stadsparken, drank- en horecawet). Daarnaast wordt Toezicht op projectmatige basis ingezet als specifieke flexibele maatregel in wijken met veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en wordt er tijdens evenementen toezicht gehouden.

Dit product levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Openbare ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.